محاسبه قیمت پارتیشن شیشه ای

برای کار با سیستم محاسبه قیمت ابتدا نقشه کاری که برای پارتیشن شیشه ای در نظر داری را انتخاب کرده و سپس ابعاد مورد نظر را وارد کنید دقت داشته باشید که هر یک از پارامتر هایی که در سمت راست مشاهده میکنید به معنای زیر میباشد

بعد از وارد کردن ابعاد به صورت دقیق روی دکمه محاسبه کلیک کنید تا هزینه کار نمایش داده شود

تومان 0